Dimensions and Weight of Jiangling YushengYusheng S330 | 2016-2020

 Yusheng S330 2016-2020

Length
4588 mm
Width
1932 mm
Height
1676 mm
Wheelbase
Weight
1465 kg
3227 lbs

Yusheng S350 | 2011-2020

 Yusheng S350 2011-2020

Length
4740 mm
Width
1895 mm
Height
1862 mm
Wheelbase
Weight
1855 kg
4086 lbs

Yusheng S330 | 2016-2020

Length Width Height Wheelbase Weight
 Yusheng S330 2016-2020

4588 mm 1932 mm 1676 mm 1465 kg
3227 lbs

Yusheng S350 | 2011-2020

Length Width Height Wheelbase Weight
 Yusheng S350 2011-2020

4740 mm 1895 mm 1862 mm 1855 kg
4086 lbs

Other Jiangling models