Dimensions and Weight of Kia CadenzaCadenza II | 2016-2020

 Cadenza II 2016-2020

Length
4971 mm
Width
1869 mm
Height
1471 mm
Wheelbase
2855 mm
Weight
1648 kg
3630 lbs

Cadenza I (facelift) | 2013-2016

 Cadenza I (facelift) 2013-2016

Length
4965 mm
Width
1850 mm
Height
1475 mm
Wheelbase
2845 mm
Weight
1717 kg
3782 lbs

Cadenza I | 2009-2013

 Cadenza I 2009-2013

Length
4965 mm
Width
1850 mm
Height
1475 mm
Wheelbase
2845 mm
Weight
1506 kg
3317 lbs

Cadenza II | 2016-2020

Length Width Height Wheelbase Weight
 Cadenza II 2016-2020

4971 mm 1869 mm 1471 mm 2855 mm 1648 kg
3630 lbs

Cadenza I (facelift) | 2013-2016

Length Width Height Wheelbase Weight
 Cadenza I (facelift) 2013-2016

4965 mm 1850 mm 1475 mm 2845 mm 1717 kg
3782 lbs

Cadenza I | 2009-2013

Length Width Height Wheelbase Weight
 Cadenza I 2009-2013

4965 mm 1850 mm 1475 mm 2845 mm 1506 kg
3317 lbs