Dimensions and Weight of Peugeot LandtrekLandtrek Simple Cab | 2020

 Landtrek Simple Cab  2020

Length
5390 mm
Width
Height
1829-1835 mm
Wheelbase
3180 mm
Weight
1950 kg

Landtrek Double Cab | 2020

 Landtrek Double Cab  2020

Length
5330 mm
Width
1963 mm
Height
1897 mm
Wheelbase
3180 mm
Weight
1950 kg

Landtrek Simple Cab | 2020

Length Width Height Wheelbase Weight
 Landtrek Simple Cab  2020

5390 mm 1829-1835 mm 3180 mm 1950 kg

Landtrek Double Cab | 2020

Length Width Height Wheelbase Weight
 Landtrek Double Cab  2020

5330 mm 1963 mm 1897 mm 3180 mm 1950 kg

Other Peugeot models

1
 
106
 
107
 
108
2
 
206
 
207
 
208
3
 
301
 
306
 
307
 
308
 
309
4
 
 
405
 
406
 
407
 
408
5
 
508
6
605
 
607
8
806
 
807
B
i
iOn
 
R
RCZ