Mazda B-series Fuel Tank SizesB-Series VII | 2006-2020

 B-Series VII 2006-2020

Fuel tank capacity
63 liters

B-Series VI | 1997-2006

 B-Series VI 1997-2006

Fuel tank capacity
63 liters

B-Series VII | 2006-2020

Fuel tank capacity Analytics
 B-Series VII 2006-2020

63 liters

B-Series VII | 2006-2020 has got the same fuel tank size as previous generation.

B-Series VI | 1997-2006

Fuel tank capacity Analytics
 B-Series VI 1997-2006

63 liters

-