Dodge Avenger Cargo SpaceAvenger sedan | 2007-2014

 Avenger sedan 2007-2014

Cargo capacity
452 liters

Avenger coupe | 1994-2000

 Avenger coupe 1994-2000

Cargo capacity
370 liters

Avenger sedan | 2007-2014

Cargo capacity Analytics
 Avenger sedan 2007-2014

452 liters

Avenger sedan | 2007-2014 has got 82 liters more boot space than previous generation of 1994-2000.

Avenger coupe | 1994-2000

Cargo capacity Analytics
 Avenger coupe 1994-2000

370 liters

-