Dimensions and Weight of the Landwind Xiaoyao


Xiaoyao | 2017-2020

 Xiaoyao 2017-2020

Length
4439 mm
Width
1835 mm
Height
1580 mm
Wheelbase
2700 mm
Weight
1440 kg
3172 lbs

Xiaoyao | 2017-2020

Length Width Height Wheelbase Weight
 Xiaoyao 2017-2020

4439 mm 1835 mm 1580 mm 2700 mm 1440 kg
3172 lbs

Other Landwind models