How Much Horsepower and Kilowatts Does the Aston Martin Cygnet Have


Cygnet V8 | 2018-2020

Cygnet V8 2018-2020

Modification
Power
4.7 V8
430 hp / 320 kW
More modifications

Cygnet | 2011-2013

Cygnet 2011-2013

Modification
Power
1.33 Dual VVT-i
98 hp @ 6000 rpm / 73 kW
More modifications

Cygnet V8 | 2018-2020

Modification Power
Cygnet V8 2018-2020 4.7 V8 430 hp / 320 kW

Cygnet | 2011-2013

Modification Power
Cygnet 2011-2013 1.33 Dual VVT-i 98 hp @ 6000 rpm / 73 kW