What is the torque of the Doninvest Assol


Assol (L100) | 1998-2002

Assol (L100) 1998-2002

Modification
1.5i / 86 Hp (64 kW)
Torque
137 Nm
101 ft-lb
14 kg-m
Rotations per minute
3600 rpm
Modification
1.6i / 106 Hp (79 kW)
Torque
137 Nm
101 ft-lb
14 kg-m
Rotations per minute
3600 rpm
More modifications

Assol (L100) | 1998-2002

Modification Torque Rotations per minute
Assol (L100) 1998-2002 1.5i / 86 Hp (64 kW) 137 Nm
101 ft-lb
14 kg-m
3600 rpm
1.6i / 106 Hp (79 kW) 137 Nm
101 ft-lb
14 kg-m
3600 rpm

Other Doninvest models