What is the torque of the Jiangling Yusheng


Yusheng S330 | 2016-2020

Yusheng S330 2016-2020

Modification
1.5 / 163 Hp (122 kW)
Torque
250 Nm
184 ft-lb
25 kg-m
Rotations per minute
1500-3500 rpm
More modifications

Yusheng S350 | 2011-2020

Yusheng S350 2011-2020

Modification
2.4 / 136 Hp (101 kW)
Torque
201 Nm
149 ft-lb
20 kg-m
Rotations per minute
-
Modification
2.4d / 125 Hp (93 kW)
Torque
310 Nm
228 ft-lb
32 kg-m
Rotations per minute
-
More modifications

Yusheng S330 | 2016-2020

Modification Torque Rotations per minute
Yusheng S330 2016-2020 1.5 / 163 Hp (122 kW) 250 Nm
184 ft-lb
25 kg-m
1500-3500 rpm

Yusheng S350 | 2011-2020

Modification Torque Rotations per minute
Yusheng S350 2011-2020 2.4 / 136 Hp (101 kW) 201 Nm
149 ft-lb
20 kg-m
-
2.4d / 125 Hp (93 kW) 310 Nm
228 ft-lb
32 kg-m
-

Other Jiangling models