What is the torque of the Trumpchi GA4


GA4 | 2018-2020

GA4 2018-2020

Modification
1.3T / 137 Hp (102 kW)
Torque
202 Nm
149 ft-lb
21 kg-m
Rotations per minute
1500-4200 rpm
Modification
1.5 / 114 Hp (85 kW)
Torque
150 Nm
110 ft-lb
15 kg-m
Rotations per minute
4500 rpm
More modifications

GA4 | 2018-2020

Modification Torque Rotations per minute
GA4 2018-2020 1.3T / 137 Hp (102 kW) 202 Nm
149 ft-lb
21 kg-m
1500-4200 rpm
1.5 / 114 Hp (85 kW) 150 Nm
110 ft-lb
15 kg-m
4500 rpm

Other Trumpchi models