Dimensions and Weight of the Seat Cordoba


Cordoba II | 2002-2009

 Cordoba II 2002-2009

Length
4280 mm
Width
1698 mm
Height
1441 mm
Wheelbase
2460 mm
Weight
1080 kg
2379 lbs

Cordoba Vario I (facelift) | 1999-2000

 Cordoba Vario I (facelift) 1999-2000

Length
4163 mm
Width
1640 mm
Height
1433 mm
Wheelbase
2443 mm
Weight
1175 kg
2588 lbs

Cordoba I (facelift) | 1999-2002

 Cordoba I (facelift) 1999-2002

Length
4163 mm
Width
1640 mm
Height
1424 mm
Wheelbase
2443 mm
Weight
1100 kg
2423 lbs

Cordoba Coupe I (facelift) | 1999-2003

 Cordoba Coupe I (facelift) 1999-2003

Length
4165 mm
Width
1645 mm
Height
1420 mm
Wheelbase
2445 mm
Weight
1155 kg
2544 lbs

Cordoba Coupe I | 1996-1999

 Cordoba Coupe I 1996-1999

Length
4142 mm
Width
1640 mm
Height
1409 mm
Wheelbase
2440 mm
Weight
1065 kg
2346 lbs

Cordoba I | 1993-1999

 Cordoba I 1993-1999

Length
4109 mm
Width
1646 mm
Height
1408 mm
Wheelbase
2440 mm
Weight
1025 kg
2258 lbs

Cordoba II | 2002-2009

Length Width Height Wheelbase Weight
 Cordoba II 2002-2009

4280 mm 1698 mm 1441 mm 2460 mm 1080 kg
2379 lbs

Cordoba Vario I (facelift) | 1999-2000

Length Width Height Wheelbase Weight
 Cordoba Vario I (facelift) 1999-2000

4163 mm 1640 mm 1433 mm 2443 mm 1175 kg
2588 lbs

Cordoba I (facelift) | 1999-2002

Length Width Height Wheelbase Weight
 Cordoba I (facelift) 1999-2002

4163 mm 1640 mm 1424 mm 2443 mm 1100 kg
2423 lbs

Cordoba Coupe I (facelift) | 1999-2003

Length Width Height Wheelbase Weight
 Cordoba Coupe I (facelift) 1999-2003

4165 mm 1645 mm 1420 mm 2445 mm 1155 kg
2544 lbs

Cordoba Coupe I | 1996-1999

Length Width Height Wheelbase Weight
 Cordoba Coupe I 1996-1999

4142 mm 1640 mm 1409 mm 2440 mm 1065 kg
2346 lbs

Cordoba I | 1993-1999

Length Width Height Wheelbase Weight
 Cordoba I 1993-1999

4109 mm 1646 mm 1408 mm 2440 mm 1025 kg
2258 lbs