Toyota RAV4 Engine Displacement


2019 RAV4 V | 2019 - to present

Modification Size
2019 RAV4 V 2.5 Hybrid CVT / 218 hp (163 kW) 2494 cc
2.5 Hybrid AWD CVT / 222 hp (166 kW) 2487 cc
2.0 CVT / 149 hp (111 kW) 1987 cc
2.0 / 149 hp (111 kW) 1987 cc
2.0 AWD CVT / 149 hp (111 kW) 1987 cc
2.5 AWD Automatic / 200 hp (149 kW) 2487 cc
2.0 / 175 hp (130 kW) 1987 cc
2.0 CVT / 175 hp (130 kW) 1987 cc
2.0 AWD / 175 hp (130 kW) 1987 cc
2.5 Hybrid AWD ECVT / 219 hp (163 kW) 2487 cc
2.0 AWD CVT / 175 hp (130 kW) 1987 cc
TRD Off-Road 2.5 AWD Automatic / 203 hp (151 kW) 2487 cc
More modifications

2016 RAV4 IV facelift 2015 | 2015 - 2018

Modification Size
2016 RAV4 IV facelift 2015 2.0 Valvematic AWD Multidrive S / 151 hp (113 kW) 1987 cc
2.0 Valvematic AWD / 151 hp (113 kW) 1987 cc
2.0 D-4D / 143 hp (107 kW) 1995 cc
2.5 AWD Hybrid E-CVT / 197 hp (147 kW) 2494 cc
2.5 Hybrid E-CVT / 197 hp (147 kW) 2494 cc
2.5 Automatic / 176 hp (131 kW) 2494 cc
2.5 AWD Automatic / 176 hp (131 kW) 2494 cc
More modifications

2013 RAV4 IV | 2012 - 2015

Modification Size
2013 RAV4 IV 2.0 D-4D 4WD / 124 hp (92 kW) 1998 cc
2.0 Velvematic 4WD / 151 hp (113 kW) 1987 cc
2.0 Velvematic 4WD Multidrive S / 151 hp (113 kW) 1987 cc
2.0 D-4D / 124 hp (92 kW) 1998 cc
2.2 D-CAT 4WD Automatic / 150 hp (112 kW) 2231 cc
2.2 D-4D 4WD / 150 hp (112 kW) 2231 cc
More modifications

2012 RAV4 III XA30 facelift 2011 | 2011 - 2013

Modification Size
2012 RAV4 III XA30 facelift 2011 2.2 D-CAT 4WD / 177 hp (132 kW) 2231 cc
2.2 D-4D 4WD Automatic / 150 hp (112 kW) 2231 cc
2.0 VVT-i 4WD Multidrive / 158 hp (118 kW) 1998 cc
2.2 D-4D 4WD / 150 hp (112 kW) 2231 cc
2.2 D-4D / 150 hp (112 kW) 2231 cc
2.0 VVT-i / 158 hp (118 kW) 1998 cc
2.0 VVT-i 4WD / 158 hp (118 kW) 1998 cc
More modifications

2006 RAV4 III XA30 | 2008 - 2013

Modification Size
2006 RAV4 III XA30 2.0 VVT-i 4WD Automatic / 152 hp (113 kW) 1998 cc
2.2 D-AD 4WD / 136 hp (101 kW) 2231 cc
2.2 D-CAT 4WD / 177 hp (132 kW) 2231 cc
2.0 VVT-i 4WD / 152 hp (113 kW) 1998 cc
More modifications

2009 RAV4 III XA30 facelift 2008 Long | 2008 - 2012

Modification Size
2009 RAV4 III XA30 facelift 2008 Long 3.5 V6 4WD ECT / 269 hp (201 kW) 3456 cc
3.5 V6 ECT / 269 hp (201 kW) 3456 cc
2.5 VVT-i 4WD ECT / 179 hp (133 kW) 2494 cc
2.5 VVT-i ECT / 179 hp (133 kW) 2494 cc
More modifications

2009 RAV4 III XA30 facelift 2008 | 2008 - 2010

Modification Size
2009 RAV4 III XA30 facelift 2008 2.2 D-4D 4WD / 150 hp (112 kW) 2231 cc
2.0 VVT-i 4WD / 158 hp (118 kW) 1998 cc
2.0 VVT-i / 158 hp (118 kW) 1998 cc
2.2 D-CAT 4WD / 177 hp (132 kW) 2231 cc
2.2 D-4D / 150 hp (112 kW) 2231 cc
More modifications

2006 RAV4 III XA30 Long | 2005 - 2009

Modification Size
2006 RAV4 III XA30 Long 2.4 VVT-i Automatic / 166 hp (124 kW) 2362 cc
2.4 VVT-i 4WD Automatic / 166 hp (124 kW) 2362 cc
3.5 V6 Automatic / 269 hp (201 kW) 3456 cc
3.5 V6 4WD Automatic / 269 hp (201 kW) 3456 cc
More modifications

2004 RAV4 II XA20 facelift 2003 3-door | 2003 - 2006

Modification Size
2004 RAV4 II XA20 facelift 2003 3-door 1.8 VVTi / 125 hp (93 kW) 1794 cc
2.0i 16V 4WD Automatic / 150 hp (112 kW) 1998 cc
2.0i 16V 4WD / 150 hp (112 kW) 1998 cc
2.0 16V D-4D 4WD / 116 hp (87 kW) 1995 cc
More modifications

2004 RAV4 II XA20 facelift 2003 5-door | 2003 - 2006

Modification Size
2004 RAV4 II XA20 facelift 2003 5-door 1.8 VVTi / 125 hp (93 kW) 1794 cc
2.4i / 161 hp (120 kW) 2362 cc
2.4i Automatic / 161 hp (120 kW) 2362 cc
2.4i 4WD / 161 hp (120 kW) 2362 cc
2.4i 4WD Automatic / 161 hp (120 kW) 2362 cc
2.0i 16V 4WD Automatic / 150 hp (112 kW) 1998 cc
2.0 16V D-4D 4WD / 116 hp (87 kW) 1995 cc
2.0i 16V 4WD / 150 hp (112 kW) 1998 cc
More modifications

1995 RAV4 I XA10 3-door | 2000 - 2006

Modification Size
1995 RAV4 I XA10 3-door 2.4i Automatic / 167 hp (125 kW) 2362 cc
2.0i 16V 4WD / 129 hp (96 kW) 1998 cc
2.0i 16V 4WD Automatic / 129 hp (96 kW) 1998 cc

2001 RAV4 II XA20 3-door | 2000 - 2006

Modification Size
2001 RAV4 II XA20 3-door 2.0i 16V 4WD Automatic / 150 hp (112 kW) 1998 cc
1.8 VVTi / 125 hp (93 kW) 1794 cc
2.0 16V D-4D 4WD / 116 hp (87 kW) 1995 cc
2.0i 16V 4WD / 150 hp (112 kW) 1998 cc
More modifications

2001 RAV4 II XA20 5-door | 2000 - 2006

Modification Size
2001 RAV4 II XA20 5-door 2.0i 16V 4WD Automatic / 150 hp (112 kW) 1998 cc
1.8 VVTi / 125 hp (93 kW) 1794 cc
2.0 16V D-4D 4WD / 116 hp (87 kW) 1995 cc
2.0i 16V 4WD / 150 hp (112 kW) 1998 cc
More modifications

1997 RAV4 I XA10 facelift 1997 3-door | 1997 - 2000

Modification Size
1997 RAV4 I XA10 facelift 1997 3-door 2.0i 16V 4WD / 126 hp (94 kW) 1998 cc
2.0i 16V 4WD Automatic / 126 hp (94 kW) 1998 cc

1997 RAV4 I XA10 facelift 1997 5-door | 1997 - 2000

Modification Size
1997 RAV4 I XA10 facelift 1997 5-door 2.0i 16V 4WD / 126 hp (94 kW) 1998 cc
2.0i 16V 4WD Automatic / 126 hp (94 kW) 1998 cc

1998 RAV4 I Soft top XA10 | 1997 - 2000

Modification Size
1998 RAV4 I Soft top XA10 2.0 16V 4WD / 126 hp (94 kW) 1998 cc

1996 RAV4 I XA10 5-door | 1995 - 2000

Modification Size
1996 RAV4 I XA10 5-door 2.0i 16V 4WD Automatic / 129 hp (96 kW) 1998 cc
2.0i 16V 4WD / 129 hp (96 kW) 1998 cc
Like this content? Subscribe for updates! Submit!