What is the torque of the GMC Yukon


Yukon XL IV | 2014

Yukon XL IV  2014

Modification
5.3 EcoTec3 V8 / 355 Hp (265 kW)
Torque
519 Nm
383 ft-lb
53 kg-m
Rotations per minute
4100 rpm
Modification
Denali 6.2 EcoTec3 V8 / 420 Hp (313 kW)
Torque
621 Nm
458 ft-lb
63 kg-m
Rotations per minute
4100 rpm
Modification
Denali 6.2 EcoTec3 V8 / 420 Hp (313 kW)
Torque
623 Nm
460 ft-lb
64 kg-m
Rotations per minute
4100 rpm
More modifications

Yukon IV | 2014

Yukon IV  2014

Modification
5.3 EcoTec3 V8 / 355 Hp (265 kW)
Torque
519 Nm
383 ft-lb
53 kg-m
Rotations per minute
4100 rpm
Modification
Denali 6.2 EcoTec3 V8 / 420 Hp (313 kW)
Torque
621 Nm
458 ft-lb
63 kg-m
Rotations per minute
4100 rpm
More modifications

Yukon XL III (GMT900) | 2007-2013

Yukon XL III (GMT900) 2007-2013

Modification
Denali 6.2 i V8 16V / 403 Hp (301 kW)
Torque
565 Nm
417 ft-lb
58 kg-m
Rotations per minute
4300 rpm
Modification
2500 6.0 VVT V8 16V / 352 Hp (262 kW)
Torque
518 Nm
382 ft-lb
53 kg-m
Rotations per minute
4200 rpm
Modification
5.3 i V8 16V / 320 Hp (239 kW)
Torque
461 Nm
340 ft-lb
47 kg-m
Rotations per minute
4200 rpm
More modifications

Yukon III (GMT900) | 2006-2013

Yukon III (GMT900) 2006-2013

Modification
6.0 V8 16V / 332 Hp (248 kW)
Torque
498 Nm
367 ft-lb
51 kg-m
Rotations per minute
4100 rpm
Modification
Denali 6.2 i V8 16V / 403 Hp (301 kW)
Torque
565 Nm
417 ft-lb
58 kg-m
Rotations per minute
4300 rpm
Modification
4.8 i V8 16V / 295 Hp (220 kW)
Torque
414 Nm
305 ft-lb
42 kg-m
Rotations per minute
4800 rpm
Modification
5.3 i V8 16V / 320 Hp (239 kW)
Torque
461 Nm
340 ft-lb
47 kg-m
Rotations per minute
4200 rpm
Modification
Denali 6.2 i V8 16V / 380 Hp (283 kW)
Torque
565 Nm
417 ft-lb
58 kg-m
Rotations per minute
4400 rpm
More modifications

Yukon II (GMT800) | 2000-2006

Yukon II (GMT800) 2000-2006

Modification
1500 6.0 V8 / 320 Hp (239 kW)
Torque
495 Nm
365 ft-lb
50 kg-m
Rotations per minute
4000 rpm
Modification
2500 6.0 V8 / 320 Hp (239 kW)
Torque
495 Nm
365 ft-lb
50 kg-m
Rotations per minute
4000 rpm
Modification
4.8 V8 / 275 Hp (205 kW)
Torque
393 Nm
290 ft-lb
40 kg-m
Rotations per minute
4000 rpm
Modification
5.3 V8 / 285 Hp (213 kW)
Torque
441 Nm
325 ft-lb
45 kg-m
Rotations per minute
4000 rpm
More modifications

Yukon XL II (GMT800) | 2000-2006

Yukon XL II (GMT800) 2000-2006

Modification
1500 Denali 6.0 V8 / 320 Hp (239 kW)
Torque
495 Nm
365 ft-lb
50 kg-m
Rotations per minute
4000 rpm
Modification
2500 8.1 V8 / 340 Hp (254 kW)
Torque
617 Nm
455 ft-lb
63 kg-m
Rotations per minute
3200 rpm
Modification
2500 Denali 6.0 V8 / 320 Hp (239 kW)
Torque
495 Nm
365 ft-lb
50 kg-m
Rotations per minute
4000 rpm
Modification
1500 5.3 V8 / 285 Hp (213 kW)
Torque
441 Nm
325 ft-lb
45 kg-m
Rotations per minute
4000 rpm
Modification
1500 6.0 V8 / 315 Hp (235 kW)
Torque
495 Nm
365 ft-lb
50 kg-m
Rotations per minute
4000 rpm
Modification
1500 6.0 V8 / 315 Hp (235 kW)
Torque
481 Nm
355 ft-lb
49 kg-m
Rotations per minute
4000 rpm
Modification
2500 6.0 V8 / 315 Hp (235 kW)
Torque
495 Nm
365 ft-lb
50 kg-m
Rotations per minute
4000 rpm
Modification
2500 6.0 V8 / 315 Hp (235 kW)
Torque
481 Nm
355 ft-lb
49 kg-m
Rotations per minute
4000 rpm
More modifications

Yukon I (GMT400, 5-door) | 1995-1999

Yukon I (GMT400, 5-door) 1995-1999

Modification
5.7 i V8 / 258 Hp (192 kW)
Torque
447 Nm
330 ft-lb
46 kg-m
Rotations per minute
2800 rpm
Modification
7.4 i V8 / 290 Hp (216 kW)
Torque
556 Nm
410 ft-lb
57 kg-m
Rotations per minute
3200 rpm
More modifications

Yukon I (GMT400, 3-door) | 1992-1999

Yukon I (GMT400, 3-door) 1992-1999

Modification
5.7 V8 / 210 Hp (157 kW)
Torque
407 Nm
300 ft-lb
42 kg-m
Rotations per minute
2800 rpm
Modification
6.5d V8 Turbo / 180 Hp (134 kW)
Torque
488 Nm
360 ft-lb
50 kg-m
Rotations per minute
1700 rpm
More modifications

Yukon XL IV | 2014

Modification Torque Rotations per minute
Yukon XL IV  2014 5.3 EcoTec3 V8 / 355 Hp (265 kW) 519 Nm
383 ft-lb
53 kg-m
4100 rpm
Denali 6.2 EcoTec3 V8 / 420 Hp (313 kW) 621 Nm
458 ft-lb
63 kg-m
4100 rpm
Denali 6.2 EcoTec3 V8 / 420 Hp (313 kW) 623 Nm
460 ft-lb
64 kg-m
4100 rpm
More modifications

Yukon IV | 2014

Modification Torque Rotations per minute
Yukon IV  2014 5.3 EcoTec3 V8 / 355 Hp (265 kW) 519 Nm
383 ft-lb
53 kg-m
4100 rpm
Denali 6.2 EcoTec3 V8 / 420 Hp (313 kW) 621 Nm
458 ft-lb
63 kg-m
4100 rpm

Yukon XL III (GMT900) | 2007-2013

Modification Torque Rotations per minute
Yukon XL III (GMT900) 2007-2013 Denali 6.2 i V8 16V / 403 Hp (301 kW) 565 Nm
417 ft-lb
58 kg-m
4300 rpm
2500 6.0 VVT V8 16V / 352 Hp (262 kW) 518 Nm
382 ft-lb
53 kg-m
4200 rpm
5.3 i V8 16V / 320 Hp (239 kW) 461 Nm
340 ft-lb
47 kg-m
4200 rpm
More modifications

Yukon III (GMT900) | 2006-2013

Modification Torque Rotations per minute
Yukon III (GMT900) 2006-2013 6.0 V8 16V / 332 Hp (248 kW) 498 Nm
367 ft-lb
51 kg-m
4100 rpm
Denali 6.2 i V8 16V / 403 Hp (301 kW) 565 Nm
417 ft-lb
58 kg-m
4300 rpm
4.8 i V8 16V / 295 Hp (220 kW) 414 Nm
305 ft-lb
42 kg-m
4800 rpm
5.3 i V8 16V / 320 Hp (239 kW) 461 Nm
340 ft-lb
47 kg-m
4200 rpm
Denali 6.2 i V8 16V / 380 Hp (283 kW) 565 Nm
417 ft-lb
58 kg-m
4400 rpm
More modifications

Yukon II (GMT800) | 2000-2006

Modification Torque Rotations per minute
Yukon II (GMT800) 2000-2006 1500 6.0 V8 / 320 Hp (239 kW) 495 Nm
365 ft-lb
50 kg-m
4000 rpm
2500 6.0 V8 / 320 Hp (239 kW) 495 Nm
365 ft-lb
50 kg-m
4000 rpm
4.8 V8 / 275 Hp (205 kW) 393 Nm
290 ft-lb
40 kg-m
4000 rpm
5.3 V8 / 285 Hp (213 kW) 441 Nm
325 ft-lb
45 kg-m
4000 rpm
More modifications

Yukon XL II (GMT800) | 2000-2006

Modification Torque Rotations per minute
Yukon XL II (GMT800) 2000-2006 1500 Denali 6.0 V8 / 320 Hp (239 kW) 495 Nm
365 ft-lb
50 kg-m
4000 rpm
2500 8.1 V8 / 340 Hp (254 kW) 617 Nm
455 ft-lb
63 kg-m
3200 rpm
2500 Denali 6.0 V8 / 320 Hp (239 kW) 495 Nm
365 ft-lb
50 kg-m
4000 rpm
1500 5.3 V8 / 285 Hp (213 kW) 441 Nm
325 ft-lb
45 kg-m
4000 rpm
1500 6.0 V8 / 315 Hp (235 kW) 495 Nm
365 ft-lb
50 kg-m
4000 rpm
1500 6.0 V8 / 315 Hp (235 kW) 481 Nm
355 ft-lb
49 kg-m
4000 rpm
2500 6.0 V8 / 315 Hp (235 kW) 495 Nm
365 ft-lb
50 kg-m
4000 rpm
2500 6.0 V8 / 315 Hp (235 kW) 481 Nm
355 ft-lb
49 kg-m
4000 rpm
More modifications

Yukon I (GMT400, 5-door) | 1995-1999

Modification Torque Rotations per minute
Yukon I (GMT400, 5-door) 1995-1999 5.7 i V8 / 258 Hp (192 kW) 447 Nm
330 ft-lb
46 kg-m
2800 rpm
7.4 i V8 / 290 Hp (216 kW) 556 Nm
410 ft-lb
57 kg-m
3200 rpm

Yukon I (GMT400, 3-door) | 1992-1999

Modification Torque Rotations per minute
Yukon I (GMT400, 3-door) 1992-1999 5.7 V8 / 210 Hp (157 kW) 407 Nm
300 ft-lb
42 kg-m
2800 rpm
6.5d V8 Turbo / 180 Hp (134 kW) 488 Nm
360 ft-lb
50 kg-m
1700 rpm